Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wspólnie z MGOPS dbają o bezpieczeństwo w wakacje

policjant w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie w trosce o bezpieczeństwo w czasie wakacji spotkał się z dziećmi i rodzicami.

5 lipca 2017 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie st.asp. Damian Pawlak spotkał się z dziećmi oraz rodzicami. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu MGOPS w Wieruszowie pn. „Wakacje” z MGOPS”. W ramach tego projektu ośrodek oferuje szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży a także rodziców w trosce o ich bezpieczeństwo. Do działań w ramach projektu przyłączyła się także Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.

Spotkaniu przewodniczyła Kierownik Ośrodka p. Ewa Szandała. Podczas spotkania st.asp. Damian Pawlak szczególną uwagę poświęcił bezpiecznemu zachowaniu nad wodą, na słońcu oraz podstawowym przepisom w zakresie ruchu drogowego. Nie zabrakło również informacji na temat bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych oraz w domu.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił także Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów p. Rafał Przybył, który zaprosił na aktywny wypoczynek na „basenach letnich” oraz rozdał uczestnikom spotkania upominki w postaci „Kart wejścia na basen” W dalszej części spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych przez MGOPS grach i zabawach. Na zakończenie pracownicy ośrodka wspólnie z policjantem wzięli udział w umieszczeniu „tablicy życia"  przy basenach na terenie Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie. Tablica zawiera praktyczne porady na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad wodą.