Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądźmy obojętni na wychłodzenia organizmu !

aby niskie temperatury i mróz nie zbierały śmiertelnego żniwa nie bądźmy obojętni na los potrzebujących.

Kilka razy w ciągu doby policjanci sprawdzają miejsca przebywania osób samotnych i bezdomnych. Wspólnie z pracownikami ośrodków pomocy społecznych mundurowi informują osoby bezdomne, nieporadne życiowo, gdzie i w jakim zakresie mogą uzyskać niezbędną pomoc. Tłumaczą, że o tej porze roku bardzo szybko dochodzi do wychłodzenia organizmu. Przyczyny utraty ciepła przez organizm człowieka są różne. Może to być niska temperatura powietrza, wody, wiatr, brak odpowiedniej odzieży czy ogólne osłabienie organizmu spowodowane niedożywieniem. Problemem dla instytucji niosących pomoc jest odtrącanie tej pomocy przez bezdomnych, nieporadnych życiowo, samotnie mieszkających. Często osoby takie nie potrafią dostosować się do reguł czy zasad obowiązujących w placówkach (np. zakaz spożywania alkoholu) i dlatego nie chcą w nich przebywać.

Nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących pomocy, szczególnie podczas silnych mrozów! Zwróćmy uwagę na osoby starsze, bezdomne, czy nietrzeźwe. Noc spędzona w ujemnej temperaturze na ławce, czy w nieogrzewanym pomieszczeniu może skończyć się tragicznie. Dlatego policjanci apelują, by reagować. Wystarczy wykręcić numer alarmowy i przekazać policjantom, gdzie znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.