Apel ! Bądź widoczny na drodze - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Apel ! Bądź widoczny na drodze

używaj elementów odblaskowych – chronisz ludzkie życie swoje i innych. Bądź widoczny, bądź bezpieczny

Pieszy poruszający się po zmroku bez elementów odblaskowych dla kierowcy nadjeżdżającego samochodu jest widoczny dopiero z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy używa odblasków, wówczas jest zauważalny już z odległości 150 metrów.

Obowiązek noszenia odblasków przez pieszych wszedł w życie 31 sierpnia 2014 r.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Rola elementów odblaskowych jest bardzo znacząca. Jeżeli kierowca wcześniej zauważy pieszego poruszającego się na drodze jest w stanie szybciej zareagować – ominąć, wyprzedzić czy zahamować.

Przypominamy podstawowe prawa i obowiązki pieszych :

- Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

- Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

- Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

- Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Zabrania się:

- wchodzenia na jezdnię:

  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

- zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

- przebiegania przez jezdnię;

- chodzenia po torowisku;

- wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

- przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Źródło zdj.

KMP Piotrków Tryb.