Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2017 roku w wieruszowskiej Komendzie Policji

16 stycznia 2018 roku podczas odprawy rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie podsumowano 2017 rok. W odprawie wzięli udział policjanci oraz zaproszeni goście.

Na odprawie rocznej w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Jarosława Rybki oraz zaproszonych gości podsumowano 2017 rok. W 2017 r. na terenie powiatu wieruszowskiego stwierdzono ogółem 500 przestępstw i było to mniej o 170 przestępstw w porównaniu do roku 2016. Wykrywalność ogólna kształtowała się na poziomie 78,3% a wskaźnik wojewódzki wynosił 67,20%. Do kategorii 7 podstawowych przestępstw zaliczono kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, bójkę, pobicie, rozbój i uszkodzenie ciała.

W spotkaniu obok Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wzięli udział Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego - Andrzej Żóraw, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie - Adam Śpigiel, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie – Stefan Pietras, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Wieruszowie – Alicja Ruta, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieluniu – Iwona Janczura Pietrzak oraz Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie st. bryg. Waldemar Kopacki.

Podczas odprawy podsumowano również roczne funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do końca miesiąca grudnia 2017 roku wieruszowscy policjanci potwierdzili 34,6% zgłoszeń, natomiast 43,7% uznano za zgłoszenia „potwierdzone wyeliminowane”.

Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie insp. Grzegorz Dzierzkowski do działań priorytetowych na 2018 rok zaliczył działalność profilaktyczną we współudziale zwiększenia efektywności w tej kwestii dzielnicowych. Do działań priorytetowych zaliczył również promowanie narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwiększenie obecności i roli dzielnicowych w wyznaczonym rejonie służbowym oraz kontynuowanie efektywnej współpracy z samorządem powiatowym, z samorządami gminnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie powiatu wieruszowskiego.

 

 

Powrót na górę strony