Debata z przedstawicielami placówek oświatowych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata z przedstawicielami placówek oświatowych

9 kwietnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie policjanci wieruszowskiej komendy spotkali się z przedstawicielami placówek oświatowych z powiatu wieruszowskiego na debacie społecznej pod nazwą „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ. Aktywnie i bezpiecznie w szkole”.

Spotkanie odbyło się w związku z podpisanym w dniu 9 marca 2018 roku pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim, a Łódzkim Kuratorem Oświaty Panem Grzegorzem Wierzchowskim porozumieniem o współpracy w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz podejmowanych działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.

W debacie wzięli udział wieruszowscy mundurowi na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie nadkom. Adamem Stochniałkiem. W spotkaniu uczestniczył również współorganizator spotkania Cezariusz Mostowski z Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi, Pan Jarosław Olbrychowski i przedstawiciel Stowarzyszenia Józef Kuczka. Nie zabrakło również przedstawicieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie na czele z Panią Dyrektor Barbarą Kucia. Na debatę licznie przybyli zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy z szkół powiatu wieruszowskiego oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Głównym celem debaty była diagnoza oraz określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami a Policją.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” z Łodzi, Pana Jarosława Olbrychowskiego, który zaprezentował i omówił etos służby Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcił do wstępowania w szeregi policji. W drugiej części spotkania Pani Jolanta Mieszkalska z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wieruszowie omówiła cele i założenia Poradni na kanwie własnego doświadczenia zawodowego i tak zwanych dobrych praktyk a także zagadnienia dotyczące występującego wśród dzieci i młodzieży problemu zachowań autoagresywnych. Ponadto w trakcie spotkania wieruszowscy policjanci przybliżyli tematykę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działanie interaktywnych narzędzi takich jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Podczas omówienia programu „Dzielnicowy bliżej nas” wskazano na szczególną rolę dzielnicowego w obszarze profilaktyki społecznej jako istotnego głosu w dialogu z społeczeństwem.

Po wystąpieniach wieruszowskich mundurowych głos zabrał wizytator z Kuratorium Oświaty w Łodzi Pan Cezariusz Mostowski, którego prelekcja dotyczyła tematu wsparcia szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Następnie przedstawiono działania profilaktyczne, jak również wyniki ankiety badającej potrzeby profilaktyki w środowisku szkolnym, która przeprowadzona została zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w wybranych szkołach.

W trakcie debaty nie zabrakło również miejsca na aktywną dyskusję. Uczestnicy debaty włączali się do rozmowy przekazując swoje sugestie i spostrzeżenia dotyczące podejmowanej współpracy pomiędzy szkołami a Policją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy  wypełnili anonimowe ankiety, w których podsumowali przebieg i tematykę debaty.