Zanim zgłosisz interwencję – pomyśl ! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zanim zgłosisz interwencję – pomyśl !

Każde bezpodstawne wezwanie Policji, może doprowadzić do sytuacji, w której narażone zostanie zdrowie lub życie innej osoby. Darmowy numer nie oznacza, że możemy dzwonić w wolnej chwili i mówić o sprawach, które w żaden sposób nie zagrażają naszemu życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. Ktoś potrzebuje pomocy, a ty dzwonisz żeby sobie zrobić żart, żeby porozmawiać o pogodzie ? Pozwól nam ratować i pomagać.

Wielokrotnie na numer alarmowy 997 i 112 zdarzają się połączenia, które niepotrzebnie blokują linię alarmową, np.: głuche telefony, połączenia wykonane dla żartu, pomyłki telefoniczne. Równie często odbierane są rozmowy dotyczące spraw czy problemów, których przedmiotowy zakres zawiera się w kompetencjach innych służb.

Przed wybraniem numeru alarmowego warto zastanowić się czy sprawa, którą zgłaszamy, wymaga interwencji Policji. Musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy blokujemy linię alarmową, ktoś inny może potrzebować pilnie pomocy!

Pamiętajmy !

Osoba, przez którą zostaniemy bezpodstawnie wezwani, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Za wywołanie niepotrzebnej czynności poprzez fałszywe zgłoszenie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł

art. Art. 66. § 1.KW - „Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych”.