Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Eliminacje powiatowe Konkursu dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

24 kwietnia 2018 roku w Wieruszowie odbyły się powiatowe eliminacje Konkursu dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi pod patronatem Wojewody Łódzkiego. Młodzież z wieruszowskich szkół średnich rywalizowała o miano najlepszej drużyny, która będzie reprezentować powiat wieruszowski w finale wojewódzkim.

Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Komisji konkursowej przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie insp. Grzegorz Dzierzkowski. Wśród kibicujących nie zabrakło młodzieży szkół średnich.

Do rywalizacji konkursowej przystąpił : Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wieruszowie. Celem konkursu było promowanie służby w Policji oraz popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz propagowanie zasad fair-play podczas sportowej rywalizacji. W zmaganiach konkursowych brały udział czteroosobowe drużyny, które w pierwszym etapie pokonały wcześniej przygotowany tor przeszkód. Następnie zawodnicy rozwiązali test wiedzy składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie.

W trakcie konkursu młodzi ludzie mogli również dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia omówionej przez głównego sędziego zawodów sierż. szt. Jarosława Wrzoska, który jest również instruktorem technik i taktyk interwencji i dzielnicowego mł.asp. Pawła Ciurę.

W trakcie konkursu promowano służbę w Policji, ponadto policjanci przybliżyli uczestnikom działanie interaktywnych narzędzi takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja komenda”.

Pierwsze miejsce oraz możliwość reprezentowania powiatu wieruszowskiego w finale wojewódzkim konkursu przypadło drużynie z Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie.

Składamy serdecznie podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie, Dyrekcji Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie oraz wszystkim sponsorom za pomoc w realizacji turnieju.