Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego”

W dniach 22 i 23 maja 2018 roku dzielnicowi garnizonu łódzkiego będą rywalizować o zwycięstwo w konkursie pn. „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego”. Przed komisją konkursową składającą się m.in z przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Naczelników wydziałów prewencji komend powiatowych i miejskich Policji, zaprezentuje się 23 dzielnicowych wytypowanych ze wszystkich jednostek garnizonu.

Dzielnicowi, w trakcie finału konkursu będą omawiać przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające czynności jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym planu działania priorytetowego.

Konkurs ma na celu:

rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa,
promowanie najbardziej kreatywnych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe w trakcie pełnienia służby na terenie woj. łódzkiego, podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa, pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

Służba dzielnicowych określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem niewątpliwie wpływa na wizerunek Policji w oczach mieszkańców. To do nich w głównej mierze należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego kreuje wizerunek Policji., jako instytucji budzącej zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakuralnych akcjach policyjnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

etap I - eliminacje na szczeblu komend powiatowych/miejskich do 7 maja 2018 r.
etap II - sporządzenie prezentacji multimedialnej do 16 maja 2018 r.
etap III - finał konkursu 22 i 23 maja 2018 r.

Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi w I połowie czerwca 2018 roku podczas Konferencji Dzielnicowy bliżej nas, której organizatorem będzie Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.