Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

25 maja, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy dzień Dziecka Zaginionego. Ustanowiony został celem uczczenia pamięci zaginionego 25 maja 1979 roku, 6-letniego Etana, którego tajemnicze zniknięcie poruszyło cały świat. Symbolem pamięci o zaginionych dzieciach jest kwiat niezapominajki.

Dzisiaj jest dzień, w którym pamiętamy o wszystkich nieodnalezionych do dzieciach. Mundurowi robią wszystko, aby skala tego zjawiska była jak najmniejsza. Policjanci zwracają szczególną uwagę rodzicom, że w przypadku zaginięcia dziecka liczy się każda chwila. Niezwłocznie należy zgłosić zaginięcie w najbliższej jednostce Policji. Pozwoli to mundurowym jak najszybciej rozpocząć poszukiwania.Współdziałanie z rodziną ma tutaj bardzo duży wpływ na skuteczność poszukiwań.

Profilaktycy instruują opiekunów małoletnich o zasadach jakie powinni przekazywać swoim pociechom. W przypadku małych dzieci najczęściej wystarczy zadbać o ich bezpieczeństwo. Nie dopuścić do sytuacji zagubienia kontrolując miejsca zabaw. Należy uczulić dziecko by nie rozmawiało z osobami nieznajomymi, nigdzie z nimi nie odchodziło. Dziecko jak najwcześniej powinno znać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

Powodem zaginięć starszych dzieci są najczęściej ucieczki z domów rodzinnych, domów dziecka i innego rodzaju placówek opiekunczo-wychowawczych. Wiele zależy od nas, dorosłych. Nie ignorujmy problemów naszych nastolatków. Poświęcajmy im więcej uwagi, rozmawiajmy o tym jak spędzają wolny czas, z kim się przyjaźnią i czy te relacje nie budzą zagrożeń emocjonalnych, które mogły by skłonić nasze dziecko do ucieczki z domu.

Statystyki mówią same za siebie. Z policyjnych danych wynika, że w 2017 roku zgłoszono 6758 zaginięć dzieci i nastolatków. W ubiegłym roku zgłoszono na Policję zaginięcie 443 dzieci w przedziale wiekowym do lat 7.

W wieku 7-13 lat zgłoszono 953 osoby zaginione. Najwięcej bo aż 5362, dotyczyło zaginięć młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat. Większość zaginionych zostaje odnaleziona w ciągu pierwszych 14 dni od zaginięcia. 95 procent dzieci w ciągu pierwszych 7 dni trafia do swoich domów.

Zadbajmy o nasze dzieci!

Oprócz zgłoszenia faktu zaginięcia na policję przypominamy, że pod numerem 116 00, specjaliści z Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwan Ludzu, pomagająw poszukiwaniach, zbierają i analizują sygnały od informatorów. Psycholodzy i prawnicy dyżurujący przy telefonie, wspieraja rodziny zaginionych. Telefon jest bezpłatny i działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Od listopada 2013 roku Polska włączyła się do ogólnoświatowego programu Child Alert, systemu natychmiastowego informowania społeczeństwa o zaginięciu dziecka.

 

Żródło: MSWiA