Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w Galewicach – policyjna prelekcja wśród gimnazjalistów

Gimnazjaliści z Galewic wzięli udział w policyjnej prelekcji na temat bezpieczeństwa zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie. Policjant prowadzący spotkanie przypomniał uczniom m.in. jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe dla pieszych oraz o bezpiecznym letnim wypoczynku.

28 maja 2018r. podczas prelekcji zorganizowanej dla uczniów gimnazjum edukacją bezpiecznych zachowań zajął się asp.sztab. Damian Pawlak z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

W trakcie prelekcji przypominano uczniom o przepisach nakładających na pieszych obowiązek noszenia odblasków oraz ważną ich rolę dającą bezpieczeństwo pieszym Nie zabrakło też informacji o zachowaniach nieletnich noszących znamiona demoralizacji, odpowiedzialności prawnej nieletnich, przemocy oraz na temat cyberzagrożeń występujących w „sieci”. Omówiono również tematykę związaną z środkami psychoaktywnymi, bezpiecznym letnim wypoczynkiem a także z funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa aplikacji Moja Komenda i Dzielnicowy Bliżej Nas.

Na zakończenie policjant poinformował uczestników spotkania o uwarunkowaniach związanych ze wstąpieniem w szeregi Policji w ich niedalekiej przyszłości. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.