Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wspólnie z MGOPS w Wieruszowie wspólnie dbają o bezpieczeństwo podczas wakacji

W czasie wakacji wieruszowscy policjanci podejmują wiele działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym. W trosce o bezpieczeństwo policjanci wspólnie z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie spotkali się z dziećmi i ich rodzicami.

2 lipca 2018 roku przy parku 650 – lecia przy ulicy Żydowskiej w Wieruszowie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zorganizował piknik profilaktyczny. Spotkaniu przewodniczyła Kierownik Ośrodka p. Ewa Szandała. W trakcie pikniku ośrodek zaoferował najmłodszym szereg atrakcji, między innymi przejażdżki bryczką konną i słodkie upominki. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo i aktywne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji.

W spotkaniu uczestniczyli również wieruszowscy policjanci, którzy spotkali się z dziećmi ich rodzicami i opiekunami. Podczas pikniku policjanci szczególną uwagę poświęcili bezpiecznemu zachowaniu nad wodą, na słońcu oraz podstawowym przepisom w zakresie ruchu drogowego. Nie zabrakło również informacji na temat bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych oraz w domu. Dzieci bardzo chętnie obejrzały sprzęt i wyposażenie radiowozu policyjnego i równie chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. W czasie prelekcji policjant rozdał najmłodszym elementy odblaskowe, które znacznie poprawiają widoczność pieszych.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Strażacy zaprezentowali wyposażenie bojowych wozów gaśniczych w tym także techniki gaszenia pożaru. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.