Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2019 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2019

18 października 2019 roku Komisarz Błysk po raz kolejny zaprosił na „Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”. Jak co roku powiatowe zmagania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie. Tegoroczna XIV edycja turnieju odbyła się pod hasłem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa to program profilaktyczny realizowany przez Policję woj. łódzkiego. Jego głównym celem jest kształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych postaw w kontakcie z zagrożeniami. Integralną częścią tego programu jest konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie. Przebiega on w trzech etapach – szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Na szczeblu powiatowym konkursu udział wzięło 18 par uczniów (chłopiec i dziewczynka) z szkół z terenu Wieruszowa i powiatu wieruszowskiego. Na początek uczestnicy turnieju rozwiązali test wiedzy o bezpieczeństwie a następnie pokonywali tor przeszkód. Podczas trwania imprezy uczniowie oraz grono pedagogiczne dzielnie kibicowali zawodnikom.

W tegorocznym turnieju najlepsi okazali się uczniowie z Szkoły Podstawowej w Lututowie. Tuż za nimi byli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Niwiskach, a trzecie miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie. Nagrody w konkursie ufundowali : Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Urząd Miejski w Wieruszowie, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu. Gastronomiczną oprawę turnieju zapewniła Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieruszowie, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie oraz m.in. firma cukiernicza Edwarda Sikory z Wieruszowa

Nagrody oraz dyplomy wszystkim drużynom wręczyli Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie wspólnie z policjantami pracującymi w komisji konkursowej, Pani Paulina Jany, reprezentująca Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Pan Marek Patyk, reprezentujący Urząd Miejski w Wieruszowie a także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie – Pan Mariusz Moska.

W listopadzie zwycięska drużyna weźmie udział w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa na szczeblu wojewódzkim.

Wszystkim zawodnikom turnieju gratulujemy bardzo dużej wiedzy o bezpieczeństwie oraz wysokiej sprawności fizycznej.

Składamy podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom pomagającym w organizacji tegorocznej XIV edycji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa.


Asp.sztab. Damian Pawlak

  • Uczestnicy turnieju na wspólnym zdjęciu
  • Uczestnicy podczas zmagań podczas turnieju