Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski sukces Kierownika Dzielnicowych z Wieruszowa !!!

W dniach od 23 do 25 października 2019 roku odbył się ogólnopolski finał konkursu " Dzielnicowy roku". W ramach konkursu wyłoniono między innymi najlepszego kierownika dzielnicowych w Polsce. Kierownik Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie – asp. szt. Waldemar Leszczyński w ogólnej klasyfikacji zajął II miejsce w Polsce. Również asp. szt. Waldemar Leszczyński zajął I miejsce w konkurencji analiza dokumentacji. Dla Komendy Powiatowej w Wieruszowie, to wielkie osiągnięcie na poziomie ogólnopolskim.

W dniach 22-25 października 2019 roku  w Szkole Policji w Katowicach  został przeprowadzony XII Ogólnopolski Finał  Zawodów Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy Roku”’ oraz Kierowników Dzielnicowych.  Celem zawodów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych zarówno dzielnicowego jak i kierownika dzielnicowych, a także podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stała poprawę  poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Konkurs służy również  wyłonieniu najlepszego dzielnicowego i kierownika rewir dzielnicowych. W zawodach Ogólnopolskich   uczestniczą reprezentacje wszystkich komend wojewódzki/Stołecznej Policji. W skład reprezentacji wchodzą: kierownik reprezentacji – naczelnik wydziału prewencji komendy wojewódzkiej/ stołecznej Policji albo inna wyznaczona osoba, kierownik rewiru dzielnicowych wyłoniony w finale  zawodów na szczeblu wojewódzkim oraz dwóch dzielnicowych wyłonionych w finale na szczeblu wojewódzkim
Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi brała udział w składzie: nadkom. Artur Kawucha-Kierownik Sekcji I Wydziału Prewencji KWP w Łodzi, nadkom. Magdalena Browarska- ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz policjanci-zawodnicy: asp. szt. Waldemar Leszczyński- Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, asp. szt. Sławomir Szymański- dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz sierż. szt. Sylwester Grzelak- dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Konkurencje w jakich rywalizują zawodnicy to, test wiedzy policyjnej, pierwsza pomoc, strzelanie, symulacja-podstawowe czynności służbowe związane ze służbą obchodową, kompetencje dzielnicowego obejmujące problematykę z zakresu służby dzielnicowego oraz analizy dokumentacji służbowej.

Funkcjonariusze musieli wykazać się umiejętnościami strzeleckimi oraz praktycznymi podczas specjalnie zaaranżowanych scenek: przyjęcia interesanta, kwalifikując prawnie sytuację i udzielając interesantowi instrukcji co do rozstrzygnięcia sprawy, z którą się zgłosił, udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania podstawowych czynności  służbowych podczas interwencji W kolejnym etapie zmagań uczestnicy musieli rozwiązać pisemny test z wiedzy policyjnej. Obejmował on m.in. tematykę zapobiegania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także wiele innych zagadnień z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowanej na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną. Ocenie również podlegała szeroko pojęta wiedza przy tworzeniu i realizacji planu działania priorytetowego

Kierownik Dzielnicowych z Wieruszowa, który zajął II miejsce w Ogólnopolskich zawodach to funkcjonariusz z ponad 25 - letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik swoją karierę zaczynał w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie pracował w Komendzie Rejonowej Policji w Wieluniu, natomiast po zmianie administracyjnej państwa w 1999 roku, znalazł się w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Przez wiele lat związany był z Komisariatem Policji w Lututowie i Sokolnikach, gdzie pełnił funkcje dzielnicowego i Asystenta Zespołu Prewencji. Od 2010 roku pełnił funkcję kierownika posterunku w Czastarach. Od 1 grudnia 2012 roku zajmuje stanowisko Kierownika Dzielnicowych wieruszowskiej komendy.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik motoryzacji i mechaniki samochodowej.

Zawody finałowe, które zostały przeprowadzone  w Szkole Policji w Katowicach, zakończyły się ogromnym sukcesem dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, ponieważ na II miejscu w kategorii Kierowników Dzielnicowych w klasyfikacji ogólnej  uplasował się asp. szt. Waldemar Leszczyński.

Aspirant sztabowy Waldemar Leszczyński zajął również I miejsce w konkurencji: analiza dokumentacji.  W nagrodę oprócz własnej satysfakcji z uzyskanej klasyfikacji otrzymał pamiątkowe puchary, srebrną odznakę Kierownika Dzielnicowych oraz nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

  • Zdjęcie uczestników z Komendantem Głównym
  • Komendant Główny wręcza nagrodę asp. sztab. Waldemarowi Lesczyńskiemu
  • Zdjęcie Komendanta Głównego z uczestnikami konkursu.
  • Uczestnicy konkursu z pucharami
  • Komendant Główny wręcza nagrody uczestnikom konkursu
  • Zdjęcie uczestników konkursu
  • Komendant Główny gratuluje uczestnikowi
  • Policjanci zawodnicy rozwiązują test