Narkotyki i dopalacze zabijają - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Narkotyki i dopalacze zabijają

Wieruszowscy policjanci spotkali się z gronem pedagogicznym w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Głównym tematem spotkania były substancje psychoaktywne i środki odurzające w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają, szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

6 listopada 2019 roku w wieruszowscy policjanci spotkali się z gronem pedagogicznym w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Podczas spotkania przy użyciu prezentacji multimedialnej omówiono zagadnienia związane z środkami odurzającymi i substancjami psychoaktywnymi. W trakcie dyskusji policjanci prowadzący spotkanie wyjaśnili zagadnienia związane z zagrożeniami, objawami, odpowiedzialnością prawną a przede wszystkim z rozpoznawaniem osób będących pod wpływem narkotyków i dopalaczy. Rozpoznawanie osób pod wpływem substancji odurzających jest szczególnie ważne w sytuacjach pobytu młodzieży w placówkach oświatowych. Podczas dyskusji nauczyciele mogli obejrzeć „atrapy” niektórych środków odurzających będących na wyposażeniu tzw. walizki edukacyjnej. Obecni na prelekcji wyrazili aprobatę dla takiej formy spotkania oraz wymiany cennych informacji związanych z przedmiotową problematyką.

asp.sztab. Damian Pawlak

  • Policjanci podczas spotkania z nauczycielami