Zapraszamy na konsultacje społeczne - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Jednym z trzech podstawowych filarów w Policji, obok instytucji dzielnicowego i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest odtwarzanie posterunków Policji. Jesteśmy formacją spieszącą z pomocą wszystkim mieszkańcom naszego kraju. Dlatego też musimy być wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba, gdzie może dochodzić do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu obywateli.

Obecność policjantów pozytywnie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa, co sprawia, że są obdarzani zaufaniem i i służba dla bezpieczeństwa Państwa i Jego Obywateli jest szczególnie efektywna. Temu właśnie m.in. ma służyć odtwarzanie zlikwidowanych posterunków Policji.

Odtworzenie zlikwidowanego w 2012 roku Posterunku Policji w najbliższym czasie zaplanowano w Lututowie, w powiecie wieruszowskim.

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, dlatego też zapraszamy mieszkańców, głównie gmin Lututów, Sokolniki i Galewice do udziału w konsultacjach społecznych, na temat potrzeby odtworzenia Posterunku Policji w Lututowie.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy w Lututowie, 10 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00. Celem konsultacji jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami i uzyskanie informacji, dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród miejscowej społeczności oraz ocena potrzeby odtworzenia Posterunku Policji.

asp.sztab. Damian Pawlak