Informacje

przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami klubów piłkarskich

przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozmawiano na temat zagrożeń

8 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie przeprowadzono konsultacje społeczne z przedstawicielami klubów piłkarskich. Spotkaniu przewodniczył komendant wieruszowskiej Policji insp. Dariusz Partyka. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas trwania jesiennych rozgrywek. Na spotkaniu omówiono problematykę zagrożeń, a w szczególności zachowań chuligańskich. Przedstawiciele klubów mogli dowiedzieć się jak reagować w sytuacjach przedstawionych zagrożeń i egzekwować regulamin korzystania z obiektów sportowych. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie kap. Damian Polowy, który omówił zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.