Informacje

Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami dekanatów

przed wdrożeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa rozmawiano na temat założeń programu

25 sierpnia 2016r.w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie odbyło się spotkanie z Księżmi Dziekanami z parafii z Wieruszowa, Wójcina i Lututowa. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego w Wieruszowie mł.insp. Sławomir Mazur. Tematem spotkania było podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia i promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Księża dziekani mogli dowiedzieć się jakie są cele wdrażania mapy. Zostali poproszeni o rozpropagowanie założeń programu w trakcie ogłoszeń podczas mszy świętych także za pośrednictwem wszyskich proboszczy powiatu wieruszowskiego, co spotkało się z przychylnością.