Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie

 insp. Grzegorz Dzierzkowski

nr tel. 627 832 412

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie

nadkom. Adam Stochniałek

nr tel. 627 832 412