Struktura organizacyjna KPP w Wieruszowie - Struktura jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Struktura jednostki

Struktura organizacyjna KPP w Wieruszowie

Wydział Prewencji I Ruchu Drogowego

   Rewir Dzielnicowych

   Zespół Dyżurnych

   Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

   Zespół ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

   Zespół ds. Wykroczeń

   Ogniwo ds. Kontroli Ruchu Drogowego

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

   Zespół Techniki Kryminalistycznej

Wydział Kryminalny

   Zespół d/w z Przestępczością Narkotykową

   Zespół d/w z Przestepczością Gospodarczą i Korupcją

 

SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA

   Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

   Jednoosobowe Stanowisko ds. Dyscyplinarnych oraz Kontroli Skarg i Wniosków

   Zespół ds. Informatyki

   Zespół Wspomagający

   Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

   Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych