Gmina Galewice - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

TWÓJ DZIELNICOWY

Gmina Galewice

REJON VI

Dzielnicowy rejonu 6

st.asp. Kamil Owczarek

telefon: 627 832 451

kom. 690 115 334

dzielnicowy.wieruszow6@wieruszow.ld.policja.gov.pl 

 

Uwaga!

„Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 62 7832411”

 

w skład rejonu wchodzi gmina Galewice.

PUNKT PRZYJĘĆ

 

W Urzędzie Gminy w Galewicach ul.  Wieluńska 5 - czynny w każdy piątek  (pokój nr 104)

w godz. 10-11.

 

Dzielnicowy realizuje plan działań priorytetowych, który ma na celu :
ograniczenie zjawiska bezdomności i wałęsania się bezpańskich psów na terenie gminy Galewice a także informowanie właścicieli zwierząt o konsekwencach prawnych wynikajacych z niezachowywania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.
Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska przebywania psów poza terenami posesji.
Proponowane działania: ujawnianie i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób nie stosujących się do nakazów i zakazów związanych z trzymaniem zwierząt, edukowanie społeczeństwa o konsekwencjach prawnych w rozumieniu prawa karnego jak i cywilnego.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Galewicach, sołtysi
Powyższy plan realizowany jest w czasie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.