Gmina Lututów - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

TWÓJ DZIELNICOWY

Gmina Lututów

REJON VII

Dzielnicowy rejonu 7

mł.asp. Tomasz Nolbert

telefon: 0627832451

kom. 690-115-336

dzielnicowy.wieruszow7@wieruszow.ld.policja.gov.pl 

 

Uwaga!

„Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 62 7832411”

 

w skład rejonu wchodzi gmina Lututów. 

PUNKT PRZYJĘĆ

W Urzędzie Gminy w Lututowie ul. Klonowska 8 pokój nr 16 - czynny w każdy czwartek 

 w godz. 10 -11.

 

Dzielnicowy realizuje plan działań priorytetowych, który ma na celu :
eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania i niszczenia mienia na terenie parków i ulicy Rynek w Lututowie.
Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, niszczenia mienia oraz zaśmiecania.
Podmioty współpracujące: GKRPA w Lututowie.
Powyższy plan realizowany jest w czasie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.