WYDZIAŁ KRYMINALNY - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

 

nadkom Arkadiusz Kiełtyka

tel. 62 78 32 422

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

 

 podkom. Tomasz Strzała

tel. 62 783 24 20

fax. 62 783 24 34